ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ Ρομποτικής θα γίνει τη Δευτέρα 12-10-2020, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.
Τη Δευτέρα 12-10-2020 οι φοιτητές που έχουν κάνει εγγραφή, καλούνται σε διαδικτυακή τελετή έναρξης μαθημάτων, ώρα 15:30, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που έχουν πάρει σε email.
Θα δοθούν χρήσιμες οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας του Προγράμματος.
Το πρώτο μάθημα θα ακολουθήσει στις 16:00.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής