ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Ρομποτικής συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 9/10/2020 και εξέτασε τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι φοιτητές μετά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα, για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.
Η επιτροπή, έλαβε υπόψη
1. Τις αιτήσεις 9 φοιτητών
2. Το Νόμο 4485/2017, άρθρο 35
3. Τη διαδικασία που ορίζει η Υ.Α. Αριθμ. 131757/Ζ1, ΦΕΚ 3387/10-8-2018
4. Την Υ.Α. 83842/Ζ1 ΦΕΚ 2726/3-7-2020, που ορίζει τα τρέχοντα εισοδηματικά κριτήρια
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή αποφάσισε την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης των φοιτητών που οι Αριθμοί Μητρώου τους αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα (link).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στον Διευθυντή του Προγράμματος.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής