ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ-ΚΥΚΛΟΣ 2021-2022

Η Επιτροπή Επιλογής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική ολοκλήρωσε τη διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων που κατατέθηκαν για το νέο Κύκλο του προγράμματος, 2021-2022. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα αποτελέσματα της διαδικασίας στο επισυναπτόμενο Πρακτικό της Συντονιστικής Επιτροπής.