ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στο ΠΜΣ Ρομποτικής, να κάνουν τις δηλώσεις μαθημάτων από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 έως το τέλος Μαρτίου. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις είναι υποχρεωτικές και ότι δεν θα δοθεί παράταση μετά τις 31 Μαρτίου.
Η σύνδεση στην ηλεκτρονική Γραμματεία για τις δηλώσεις γίνεται με τους ιδρυματικούς κωδικούς του κάθε φοιτητή.