Ανακοίνωση Ορκωμοσίας

Η ορκωμοσία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και
Τηλεπικοινωνιών θα πραγματοποιηθείστις 25 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.Θα ορκιστούν όσοι φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής έχουν υποβάλλει την αίτηση ανακήρυξης έως και τις
15/04/2022.
Από τη Γραμματεία