ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης μαθημάτων και διοικητικών υπηρεσιών στο ΠΜΣ. Η προθεσμία ώστε οι φοιτητές να υποβάλλουν φύλλο αξιολόγησης για κάθε μάθημα είναι μέχρι τις 29 Μαΐου 2022. Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται διαδικτυακά, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν τους κωδικούς για το κάθε μάθημα από τους καθηγητές. Προσοχή, καθώς σε κάποια μαθήματα οι κωδικοί θα δίνονται με ειδική ανακοίνωση στο e-learning.
ΟΔΗΓΙΕΣ
Ο φοιτητής,
Λαμβάνει το αρχείο PDF με τους κωδικούς ανώνυμης αξιολόγησης μίας χρήσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Συνδέεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό λογαριασμό του.
Χρησιμοποιώντας έναν τυχαίο κωδικό από το αρχείο PDF που έλαβε, κάνει την αξιολόγηση του μαθήματος. (Εάν ο κωδικός που επιλέξατε έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, δοκιμάστε ξανά με έναν άλλο. Επιλέξτε τυχαία έναν κωδικό από τις επόμενες σελίδες του αρχείου). Επιπλέον, ο φοιτητής συμπληρώνει την αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου που εμφανίζεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ αφού συνδεθεί. Σας υπενθυμίζουμε ότι η αξιολόγηση είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και είναι ανώνυμη.