Προκήρυξη θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη δημοσιευτεί η προκήρυξη θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες), του ΔΙΠΑΕ, για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και μπορείτε να την βρείτε εδώ:
http://ict.ihu.gr/archives/5123 (ενδέχεται να υπάρξει μικρή ανακοινοποίηση εις το ορθό, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές)
Η προθεσμία είναι μέχρι την Τετάρτη 22/6/2022 και ώρα 14:00
Επισημαίνεται ότι στον Τομέα Αρχιτεκτονικής, εκτός από τα εργαστήρια, προκηρύσσονται και 6 θεωρίες που είναι:
– Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλογικά Κυκλώματα, Μάθημα: Ηλεκτρικά Κυκλώματα
– Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μάθημα: Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
– Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μάθημα: Ηλεκτρικές Μηχανές και Ηλεκτρονικά Ισχύος
– Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Πληροφορική, Μάθημα: Βιομηχανική Πληροφορική
– Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρήσεων
– Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Μετρήσεων, Μάθημα: Συστήματα Μετρήσεων