ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Με την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας περιόδου Ιουλίου, ανακοινώνονται οι αναθέσεις θεμάτων διπλωματικών εργασιών, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τους επιβλέποντες καθηγητές. ώστε να λάβουν οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας. Ας ληφθεί υπόψη ότι ο χρόνος εκπόνησης είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος θα τηρηθεί με αυστηρότητα, καθώς αποτελεί στοιχείο της πιστοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος.