ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΚΛΟΥ 2021-22

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθέσεων θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, ανακοινώνεται ο συνολικός πίνακας αναθέσεων, για κάθε φοιτητή με τον Α.Μ. Επίσης, ανακοινώνονται οι εξεταστικές επιτροπές.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να φροντίσουν να είναι σε επαφή με τους επιβλέποντες καθηγητές, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η εκπόνηση της εργασίας. Τυπικά, ο χρόνος εκπόνησης είναι ένα εξάμηνο (τέλος Φεβρουαρίου), αλλά για σοβαρούς λόγους μπορεί να δοθεί παράταση για άλλο ένα εξάμηνο (τέλος Σεπτεμβρίου).