ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής, που παρακολουθούν μαθήματα στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο να κάνουν δηλώσεις μαθημάτων, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης θα δηλώσουν τα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου, ενώ οι φοιτητές μερικής φοίτησης, μόνον τα δύο μαθήματα που παρακολουθούν. Οι δηλώσεις μαθημάτων θα είναι ανοικτές μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Δεν θα επιτραπούν δηλώσεις μαθημάτων μετά από αυτό το χρονικό όριο.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος