ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Από σήμερα 21 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί η αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας στο ΠΜΣ Ρομποτικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας.
Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ. Οι καθηγητές θα δώσουν στους φοιτητές τυχαίους κωδικούς, με τους οποίους αυτοί θα λάβουν μέρος και θα συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης. Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω:
Ο φοιτητής,
  • Λαμβάνει το αρχείο PDF με τους κωδικούς ανώνυμης αξιολόγησης μίας χρήσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
  •  Συνδέεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό λογαριασμό του.
  •  Χρησιμοποιώντας έναν τυχαίο κωδικό από το αρχείο PDF που έλαβε, κάνει την αξιολόγηση του μαθήματος. (Εάν ο κωδικός που επιλέξατε έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, δοκιμάστε ξανά με έναν άλλο. Επιλέξτε τυχαία έναν κωδικό από τις επόμενες σελίδες του αρχείου).
Επιπλέον, ο φοιτητής συμπληρώνει την αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου που εμφανίζεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ αφού συνδεθεί.
Η αξιολόγηση είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος