ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 9/1/2023

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στο ΠΜΣ Ρομποτικής, ότι λόγω προσωπικών προβλημάτων των διδασκόντων, τα μαθήματα της Δευτέρας 9/1/2023, της πρώτης και της δεύτερης ζώνης, θα διδαχθούν ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ για όλους τους φοιτητές, στην αίθουσα διδασκαλίας zoom του ΠΜΣ.
Τα μαθήματα της Τετάρτης θα διδαχθούν κανονικά, κατά τα γνωστά.
Εκ μέρους της συντονιστικής Επιτροπής,
Ο Διευθυντής