ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Η πρόσκληση αυτή αφορά στον κύκλο λειτουργίας του προγράμματος που ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 20232024. Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Από τη νέα χρονιά, το ΠΜΣ Ρομποτικής θα διδάσκεται διαδικτυακά για όλους τους φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες στο PDF.