ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Σας κοινοποιούμε την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για τις αναθέσεις των θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών για την τρέχουσα περίοδο Ιουνίου 2023.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν άμεσα με τους επιβλέποντες καθηγητές, προκειμένου να δεχτούν τις πρώτες οδηγίες.
Επίσης, παρακαλούνται οι φοιτητές που αναλαμβάνουν θέμα Διπλωματικής Εργασίας να φροντίσουν να τακτοποιήσουν τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες, ώστε να μπορέσει ο Ειδικός Λογαριασμός να προβεί στη σύνταξη των σχετικών συμβάσεων.

Εκ μέρους της Σ.Ε.