ΠΜΣ στη Ρομποτική: Διαδικτυακή υποβολή δικαιολογητικών

Το ΠΜΣ Ρομποτικής προχωρά τις διαδικασίες για τη μετατροπή του σε πλήρως διαδικτυακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.
Όπως έχει ανακοινωθεί, από τον νέο Κύκλο, που αρχίζει τον Οκτώβριο 2023, όλα τα μαθήματα θα προσφέρονται διαδικτυακά, για να φτάσουν σε ενδιαφερόμενους φοιτητές σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Επιπλέον, το ΠΜΣ στη Ρομποτική εγκαινιάζει τη διαδικτυακή υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων φοιτητών, μέσω της νέας εφαρμογής, που είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα
Συνεχίζει να ισχύει η υποβολή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω email (ikalom@ihu.gr) για όσους το επιθυμούν. Ωστόσο, οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση του παραπάνω συνδέσμου, για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών τους.
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Ρομποτικής