Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον νέο Κύκλο 2023-2024

Γίνεται γνωστό ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για τον νέο Κύκλο λειτουργίας του ΠΜΣ (2022-2023), παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023.