Ανακοίνωση Διπλωματικών Εργασιών

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ της Ρομποτικής που ολοκλήρωσαν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου επιτυχώς όλα τα μαθήματά του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, ότι πρέπει να επιλέξουν διπλωματική. Για περιλήψεις των θεμάτων οι φοιτητές μπορούν να κοιτάξουν στο ακόλουθο https://drive.google.com/file/d/1PeHV9Wl6JPwikLf9Y4fW-1QNpboHBLP-/view
Σε κάθε θέμα Διπλωματικής Εργασίας αναφέρεται ο επιβλέπων καθηγητής. Η διαδικασία ανάθεσης θεμάτων έχει ως εξής:
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις παρακολούθησης του Α και Β εξαμήνου σπουδών και έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για το Α και Β εξάμηνο, πρέπει να μεταβεί στη φόρμα Google https://forms.gle/BkJwWMmj6DPCcvYM7 και να επιλέξει με σειρά προτεραιότητας πέντε θέματα (και όχι λιγότερα) Διπλωματικής Εργασίας. Η επιλογή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την αποκλειστική προθεσμία 6-10-2023.
Στη συνέχεια, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ θα αποφασίσει για τις αναθέσεις και θα ενημερώσει τους φοιτητές.
Σε περίπτωση που εμφανιστούν διενέξεις στην επιλογή θεμάτων, θα επιλυθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.