ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Από σήμερα 21 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί η αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας στο ΠΜΣ Ρομποτικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ. Οι καθηγητές θα δώσουν στους φοιτητές τυχαίους κωδικούς, με τους οποίους αυτοί θα λάβουν μέρος και θα συμπληρώσουν το […]

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής, που παρακολουθούν μαθήματα στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο να κάνουν δηλώσεις μαθημάτων, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης θα δηλώσουν τα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου, ενώ οι φοιτητές μερικής φοίτησης, μόνον τα δύο μαθήματα που παρακολουθούν. Οι δηλώσεις μαθημάτων θα είναι ανοικτές μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Δεν θα […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ 2022-2023

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, εξέτασε το θέμα της απαλλαγής φοιτητών του ΠΜΣ Ρομποτικής από τα τέλη φοίτησης και ενέκρινε τη σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Η Εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής αναρτάται εδώ, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον Διευθυντή του Προγράμματος (ikalom@ihu.gr).

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23 ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνεται σε όλους του ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022. Εξαιτίας απουσίας του διδάσκοντος σε προγραμματισμένο συνέδριο, το μάθημα Ρ103 δεν θα διδαχθεί αυτή τη Δευτέρα. Θα ξεκινήσει να διδάσκεται από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου. Θα αναπληρωθεί κανονικά, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Το μάθημα Ρ101 θα διδαχθεί κανονικά στη […]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΌΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ (2022-23)

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Ρομποτικής  ανακοινώνει τον Πίνακα επιτυχόντων στον νέο Κύκλο λειτουργίας του Προγράμματος (2022-2023) , όπως φαίνεται στο συνημμένο Πρακτικό.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΚΛΟΥ 2021-22

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθέσεων θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, ανακοινώνεται ο συνολικός πίνακας αναθέσεων, για κάθε φοιτητή με τον Α.Μ. Επίσης, ανακοινώνονται οι εξεταστικές επιτροπές. Παρακαλούνται οι φοιτητές να φροντίσουν να είναι σε επαφή με τους επιβλέποντες καθηγητές, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η εκπόνηση της εργασίας. Τυπικά, ο χρόνος εκπόνησης […]

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον νέο Κύκλο 2022-2023

Γίνεται γνωστό ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για τον νέο Κύκλο λειτουργίας του ΠΜΣ (2022-2023), παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν και στην ιστοσελίδα μας στο Facebook.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Η πρόσκληση αυτή αφορά στον κύκλο λειτουργίας του προγράμματος που ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Η προθεσμία για την […]

.NET Software Engineer at Robovision

Robovision has been active in the field of machine vision since 2004. A highly motivated and well experienced team of automation engineers along with two software developers is looking for a new member of the crew. We strongly believe that the result of our success is the total of all efforts combined. Two offices – Thessaloniki and Athens […]

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Με την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας περιόδου Ιουλίου, ανακοινώνονται οι αναθέσεις θεμάτων διπλωματικών εργασιών, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τους επιβλέποντες καθηγητές. ώστε να λάβουν οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας. Ας ληφθεί υπόψη ότι ο χρόνος εκπόνησης είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος θα τηρηθεί με αυστηρότητα, καθώς αποτελεί στοιχείο […]