Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Χρήσιμα έντυπα


  • Οδηγός σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή (pdf)
  • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (pdf)
  • Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (link)
  • Έντυπη αίτηση εγγραφής (docx)
  • Πρότυπο συστατικής επιστολής (docx)
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες (pdf)
  • ΦΕΚ Ίδρυσης (pdf)
  • Ενημερωτικό υλικό (pdf)
  • Διάρθρωση Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ Ρομποτικής και περιληπτικός οδηγός συγγραφής εργασίας (pdf)
  • Απόφαση Σχετικά με την Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης (pdf)