ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΥ 2020-2021 Π.Μ.Σ. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Μετά την εξέταση των υποψηφιοτήτων για τον νέο Κύκλο του ΠΜΣ Ρομποτικής, ο  πίνακας των επιτυχόντων διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο σύνδεσμο.  Οι επιτυχόντες υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία εγγραφής. Η προθεσμία για την εγγραφή ορίζεται αυστηρά η 5η Οκτωβρίου 2020:

1.       Πρέπει να παραδώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών τα παρακάτω έγγραφα:

Α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Β. Μία φωτογραφία ταυτότητας/διαβατηρίου

Γ. Το Έντυπο 7 (Δήλωση Ατομικών Στοιχείων), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Τα παραπάνω, μπορούν να τα προσκομίσουν προσωπικά κατά τις ώρες γραφείου της Γραμματείας (08:00-14:00) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κτίριο Διοίκησης

«Για το ΠΜΣ Ρομποτικής»

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Κόμβος Σερρών

Τέρμα Μαγνησίας

62124 Σέρρες

2. Να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν στην προσωπική επιστολή αποδοχής.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής