ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Η πρόσκληση αυτή αφορά στον κύκλο λειτουργίας του προγράμματος που ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στα αρχεία, καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (robotics.ihu.gr).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο “Ρομποτική Όραση: Σύγχρονες Εξελίξεις και Εφαρμογές”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

Ρομποτική Όραση: Σύγχρονες Εξελίξεις και Εφαρμογές

που θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω του λογισμικού zoom, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι νέες εξελίξεις στο πεδίο της Ρομποτικής Όρασης, ενδιαφέρουσες εφαρμογές της όρασης μηχανής στη βιομηχανία, τεχνολογίες επιτάχυνσης αλγορίθμων όρασης μηχανής και εφαρμογές που υλοποίησαν φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική.

Επίσης, θα γίνει σύντομη παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ρομποτική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην εικονική αίθουσα

https://zoom.us/j/92213734995

Η αφίσα της ημερίδας είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ το πρόγραμμα εδώ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VIVADO ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ρ203

Oι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο του Σαββάτου στα Συστήματα Επεξεργασίας Υψηλών Επιδόσεων, παρακαλούνται να ακολουθήσουν πιστά τις επισυναπτόμενες οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού Vivado (link)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ – Oδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού ISE 14.7

Οι φοιτητές του ΠΜΣ που θα λάβουν μέρος στο σεμινάριο του Σαββάτου 16 Μαΐου πάνω στα συστήματα υψηλών επιδόσεων της εταιρίας Xilinx, μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού ISE 14.7 στο αρχείο που επισυνάπτεται (link)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Μηνάς Δασυγένης θα διδάξει ένα σεμινάριο, με θέμα τα εργαλεία σχεδίασης και τις διατάξεις FPGA της εταιρίας Xilinx.
Το σεμινάριο θα διδαχθεί διαδικτυακά. Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Ρ203 να το παρακολουθήσουν, καθώς θα είναι μοναδική ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο ενδιαφέρον θέμα των συστημάτων επεξεργασίας υψηλών επιδόσεων.
Το σεμινάριο θα διδαχθεί σε δύο φάσεις:
10:00-12:30 θα διδαχθεί η σχεδίαση με το λογισμικό Xilinx ISE 14.7 και η ενσωμάτωση μικροελεγκτή (picoblaze) σε διάταξη Spartan.
13:00-15:00 θα διδαχθεί η σχεδίαση με το λογισμικό Vivado και η χρήση ετερογενούς συστήματος ARM-FPGA, στο ολοκληρωμένο κύκλωμα Zynq στην εκπαιδευτική πλακέτα PYNQ.
Γι να είναι δυνατή η παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να κατεβάσουν τα παρακάτω δύο λογισμικά και να τα εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους.
1. Xilinx ISE Design Suite v. 14.7
2. Vivado Design Suite (WebPack Edition) v. 2019.2
Να επιλεγεί ο Windows Self-extracting Web Installer στην διεύθυνση
https://www.xilinx.com/support/download.html  (ίδια με παραπάνω). Να εκτελεστεί ο installer. Στα παράθυρα που θα ανοίξουν να επιλεγεί το λογισμικό Vivado και συγκεκριμένα το WebPack Edition, που είναι η ελεύθερη έκδοση του λογισμικού.
Τα δύο παραπάνω λογισμικά είναι μεγάλα σε μέγεθος και χρειάζονται αρκετές ώρες για να κατέβουν και να εγκατασταθούν.
Θα διατεθούν δύο ή τρεις σταθμοί εργασίας του εργαστηρίου Ρομποτικής, με απομακρυσμένη πρόσβαση, αυστηρά για όσους φοιτητές δεν καταφέρουν να κάνουν την εγκατάσταση επιτυχώς, λόγω έλλειψης χώρου στο δίσκο τους. Επίσης, θα υπάρξει υποστήριξη για όσους δυσκολευτούν κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης των λογισμικών.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής