ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Μηνάς Δασυγένης θα διδάξει ένα σεμινάριο, με θέμα τα εργαλεία σχεδίασης και τις διατάξεις FPGA της εταιρίας Xilinx.
Το σεμινάριο θα διδαχθεί διαδικτυακά. Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Ρ203 να το παρακολουθήσουν, καθώς θα είναι μοναδική ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο ενδιαφέρον θέμα των συστημάτων επεξεργασίας υψηλών επιδόσεων.
Το σεμινάριο θα διδαχθεί σε δύο φάσεις:
10:00-12:30 θα διδαχθεί η σχεδίαση με το λογισμικό Xilinx ISE 14.7 και η ενσωμάτωση μικροελεγκτή (picoblaze) σε διάταξη Spartan.
13:00-15:00 θα διδαχθεί η σχεδίαση με το λογισμικό Vivado και η χρήση ετερογενούς συστήματος ARM-FPGA, στο ολοκληρωμένο κύκλωμα Zynq στην εκπαιδευτική πλακέτα PYNQ.
Γι να είναι δυνατή η παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να κατεβάσουν τα παρακάτω δύο λογισμικά και να τα εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους.
1. Xilinx ISE Design Suite v. 14.7
2. Vivado Design Suite (WebPack Edition) v. 2019.2
Να επιλεγεί ο Windows Self-extracting Web Installer στην διεύθυνση
https://www.xilinx.com/support/download.html  (ίδια με παραπάνω). Να εκτελεστεί ο installer. Στα παράθυρα που θα ανοίξουν να επιλεγεί το λογισμικό Vivado και συγκεκριμένα το WebPack Edition, που είναι η ελεύθερη έκδοση του λογισμικού.
Τα δύο παραπάνω λογισμικά είναι μεγάλα σε μέγεθος και χρειάζονται αρκετές ώρες για να κατέβουν και να εγκατασταθούν.
Θα διατεθούν δύο ή τρεις σταθμοί εργασίας του εργαστηρίου Ρομποτικής, με απομακρυσμένη πρόσβαση, αυστηρά για όσους φοιτητές δεν καταφέρουν να κάνουν την εγκατάσταση επιτυχώς, λόγω έλλειψης χώρου στο δίσκο τους. Επίσης, θα υπάρξει υποστήριξη για όσους δυσκολευτούν κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης των λογισμικών.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ FPGAs ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής μπορούν αν θέλουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εξής θέση εργασίας που ανακοίνωσε η ΝΟΚΙΑ:

Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα Ρ202 “Μηχανική Ευφυία”

Η παρουσίαση και εξέταση projects για την ενότητα “Εξελικτική Υπολογιστική” του μαθήματος Ρ202 “Μηχανική Ευφυία” με διδάσκοντα τον κ. Καζαρλή Σπύρο, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 16:00 – 18:30.
Η εξέταση projects για τις ενότητες “Ασαφή Συστήματα” και “Νευρωνικά Δίκτυα” του μαθήματος Ρ202 “Μηχανική Ευφυία” με διδάσκοντες τους κ. Βολογιαννίδη Σταύρο και Αντωνίου Ευστάθιο αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα του ΠΜΣ Ρομποτικής με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, λόγω της αναστολής μαθημάτων με φυσική παρουσία, να λάβουν υπόψη ότι η παρουσία τους καταγράφεται κανονικά, μόνον εφόσον η χρονική διάρκεια σύνδεσής τους στο σύστημα αντιστοιχεί με τη διάρκεια του μαθήματος. Σύνδεση ολίγων λεπτών δεν λαμβάνεται υπόψη ως παρουσία στο μάθημα.
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής,
Ο Διευθυντής

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής να λάβουν υπόψη ότι από Δευτέρα 30 Μαρτίου το διαδικτυακό μάθημα του ΠΜΣ Ρομποτικής θα μεταφερθεί σε νέα εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν οι νέες άδειες για το λογισμικό zoom, που προμηθεύτηκε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Έτσι, λοιπόν, από Δευτέρα και στο εξής, για την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι φοιτητές θα συνδέονται με τη διεύθυνση:
https://zoom.us/j/871048035
Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια ως προς το λογισμικό.
Για το ΠΜΣ Ρομποτικής,
Ιωάννης Καλόμοιρος

Ρ202 – Μηχανική Ευφυΐα

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 16:00 θα γίνει (διαδικτυακά) το πρώτο μάθημα της δεύτερης ενότητας που αφορά τα ασαφή συστήματα.

Η εξέταση της πρώτης ενότητας εξελικτικής υπολογιστικής θα γίνει αργότερα, σύμφωνα με επόμενη ανακοίνωση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Οι φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής, οφείλουν να συνδέονται στο σύστημα τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιώντας το πραγματικό τους όνομα και όχι κάποιο ψευδώνυμο, ώστε να καταγράφεται κανονικά η παρουσία τους.
Επίσης, ας ληφθεί υπόψη, ότι οι καθηγητές κάνουν ελέγχους της παρουσίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μέσω των οποίων καταγράφεται η συνεχιζόμενη διαδικτυακή παρακολούθηση του μαθήματος, μέχρι το πέρας του. Είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με την παρακολούθηση και να μην χαθεί το εξάμηνο.
Η διαδικασία τελεί υπό τον έλεγχο και την εξακρίβωση της Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν το εαρινό εξάμηνο του ΠΜΣ Ρομποτικής, να κάνουν τις δηλώσεις μαθημάτων στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.
Οι δηλώσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ρ203, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική να επισκεφθούν άμεσα τη σελίδα e-learning του μαθήματος Ρ203-Σχεδίασης Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων:
Εκεί θα βρουν επείγουσες ανακοινώσεις, που τους καθοδηγούν για τα βήματα προετοιμασίας που απαιτούνται για το μάθημα. Επίσης, όσοι χρειάζονται, θα βρουν διδακτικό υλικό για τις προαπαιτούμενες γνώσεις.
Τέλος, οι φοιτητές πρέπει να ενημερωθούν για το αναλυτικό ημερολόγιο του μαθήματος. Σημειώνεται ότι το Σεμινάριο που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου είναι υποχρεωτικό, και για το λόγο αυτό οι φοιτητές πρέπει να τακτοποιήσουν εγκαίρως τις τυχόν υποχρεώσεις τους, ώστε να μπορέσουν να προσέλθουν.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ”

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα “Εισαγωγή στη Ρομποτική και τα Αυτόματα Συστήματα”, ότι η σημερινή διάλεξη (13/1/2020) της δεύτερης ζώνης μαθημάτων αναβάλλεται, λόγω ξαφνικής ασθένειας του διδάσκοντα.
Η διάλεξη θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με του φοιτητές.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής