ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να καταθέσουν τους φακέλους τους για να πάρουν μέρος στη διαδικασία επιλογής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική. Η τελική προθεσμία για την κατάθεση των φακέλων είναι η Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

* έντυπη αίτηση
* αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
* αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
* πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος
* δύο συστατικές επιστολές
*αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
*αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί)
*επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
*αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
*αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν)

Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να διεκδικήσει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για οικονομικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, όπου αναγράφεται το ατομικό ακαθάριστο εισόδημα. Αν δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, όπου θα βεβαιώνει ότι δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα. Επίσης, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, όπου αναγράφεται το οικογενειακό εισόδημα.
Για πληροφορίες σχετικά με τα τέλη φοίτησης και τις απαλλαγές, ο υποψήφιος φοιτητής μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Τμήματος, στην κατηγορία «Υποψήφιοι Φοιτητές».

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ στη Ρομποτική

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ρομποτική, να συμπληρώσουν την διαδικτυακή αίτηση που μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (http://robotics.teicm.gr), στην κατηγορία “Υποψήφιοι Φοιτητές-Ηλεκτρονική Αίτηση“. Η τελευταία προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι η Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν δεσμεύει τον φοιτητή για την παρακολούθηση του Προγράμματος, αλλά τον εντάσσει σε λίστα ηλεκτρονικών ενημερώσεων, σχετικά με το Πρόγραμμα. Εκτός από τη διαδικτυακή αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη φάκελο, που θα περιλαμβάνει όσα αναγράφονται στο Υπόμνημα της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τους αποφοίτους που γίνονται δεκτοί, οι ενδιαφερόμενοι ας ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, στην κατηγορία “Υποψήφιοι Φοιτητές-Πληροφορίες”.

Σέρρες, 9 Μαΐου  2019,

Εκ μέρους τη Συντονιστικής Επιτροπής,
Ο Διευθυντής του Προγράμματος
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

Αναβολή διάλεξης του μαθήματος “Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών” της 8/5/2019

Η διάλεξη του μαθήματος “Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών” της 8/5/2019 αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε
συνέδριο. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την εβδομάδα που προορίζεται για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του
εξαμήνου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΣΙΠ – ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Καλούνται ο φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Σχεδίαση Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων στο Εαρινό εξάμηνο του ΠΜΣ Ρομποτικής, να προσέλθουν το Σάββατο 6 Απριλίου ώρα 10:00 στο χώρο του Εργαστηρίου του ΠΜΣ για το προγραμματισμένο σεμινάριο με θέμα “Συστήματα σε τσιπ (SoC)”, που θα διδάξει ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Μηνάς Δασυγένης.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας με τίτλο “Ολοκληρωμένα πακέτα αυτόνομης οδήγησης βασισμένα στο ROS”

Την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου στις 15:00, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας “Ολοκληρωμένα πακέτα αυτόνομης οδήγησης βασισμένα στο ROS”. Η παρουσίαση θα είναι ανοικτή στο κοινό.

Ο επιβλέπων

Σταύρος Βολογιαννίδης

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να διδαχθούν κατά το εαρινό εξάμηνο. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης πρέπει να δηλώσουν όλα τα μαθήματα (τέσσερα), ενώ οι φοιτητές μερικής φοίτησης μπορούν να δηλώσουν δύο μαθήματα της επιλογής τους.
Η προθεσμία για τις δηλώσεις είναι μέχρι 15 Μαρτίου 2019.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Ρ203)

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Ρομποτικής, να ξεκινήσουν άμεσα μια απαραίτητη προετοιμασία, που θα τους βοηθήσει να ενταχθούν ομαλά στην ύλη του μαθήματος “Σχεδίαση Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων” (Ρ203).
1. Στο site e-learning του μαθήματος Ρ203, μπορούν να βρουν μια εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα, που είναι αρκετά απλή, ακόμη και γι αυτούς που δεν ασχολήθηκαν στο παρελθόν με αυτό το θέμα. Παρακαλώ μελετήστε τα βασικά, καθώς θεωρούνται προπτυχιακή ύλη στο συγκεκριμένο μάθημα. Κάθε εισαγωγικό βιβλίο (π.χ. το βιβλίο του Moris Mano Ψηφιακή Σχεδίαση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης, γι’ αυτό το σκοπό.
2. Ακολουθήστε με προσοχή τα βήματα που προτείνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο (link).
Τα παραπάνω συνιστούν υποχρεωτική προετοιμασία για το συγκεκριμένο μάθημα. Οι ασκήσεις και τα projects στα οποία θα εξεταστούν οι φοιτητές προϋποθέτουν την παραπάνω προεργασία. Πιθανές τεχνικές δυσκολίες θα απαντηθούν μόνον την ερχόμενη Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε ασκήσεις και projects.
Ο διδάσκων,
Ιωάννης Καλόμοιρος

Έναρξη των μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα της Ρομποτικής να προσέλθουν στην στην έναρξη των μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου, τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 16:00, στο Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής.

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής,

Ο Διευθυντής Ιωάννης Καλόμοιρος,

Αναπληρωτής Καθηγητής.

Τελικές παρουσιάσεις “Σχεδίαση και Προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων”

Όσοι δεν προσήλθαν για παρουσίαση την Δευτέρα 4/2/2019, παρακαλούνται να προσέλθουν την Τεταρτη 13/2/2019 στις 18:00.

Ο διδάσκων

Σταύρος Βολογιαννίδης

Γραπτή εξέταση του μαθήματος “Ρομποτική Όραση”

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος “Ρομποτική Όραση” θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30/1/2019 και ώρα 19:00-21:00 στο αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. στο ισόγειο του κτιρίου.

Ο διδάσκων

Αθ. Νικολαΐδης