Έλεγχος πιστοποιητικών Covid-19 κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 18-10-2021 στο πλαίσιο του «ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ» θα πραγματοποιείται έλεγχος πιστοποιητικών Covid-19 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην είσοδο/πύλη του ΔΙΠΑΕ στη Σέρρες, όπως και σε όλο το ΔΙΠΑΕ.
Παρακαλούμε να έχετε έτοιμα τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την προσέγγισή σας στο ΔΙΠΑΕ στη Σέρρες για να διευκολύνετε τους ελεγκτές και να μην καθυστερείτε τους ελέγχους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ 2021-2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κατάταξης, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα Πρακτικού της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Ρομποτικής. (link)

ΑΝΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΕΒΡΙΟ 2021

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν όλες τις υποχρεώσεις παρακολούθησης μαθημάτων τον Σεπτέμβριο 2021, καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους (υποχρεωτικά πέντε θέματα) από τη λίστα των θεμάτων στο PDF, συμπληρώνοντας την φόρμα. Δίνεται προθεσμία για τη δήλωση μέχρι τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, ώρα 19:00.
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ-ΚΥΚΛΟΣ 2021-2022

Η Επιτροπή Επιλογής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική ολοκλήρωσε τη διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων που κατατέθηκαν για το νέο Κύκλο του προγράμματος, 2021-2022. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα αποτελέσματα της διαδικασίας στο επισυναπτόμενο Πρακτικό της Συντονιστικής Επιτροπής.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΥΚΛΟ 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής να ενημερωθούν για τις αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών, που έγιναν με βάση την αναρτημένη λίστα και τις προτιμήσεις που καταγράφηκαν.
Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν θέμα, καλούνται να επικοινωνήσουν με τους επιβλέποντες καθηγητές, ώστε να λάβουν οδηγίες εγκαίρως για την έναρξη της εκπόνησης του θέματος. Ο χρόνος εκπόνησης είναι τυπικά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Παράταση δίνεται μόνον με εισήγηση του επιβλέποντα, εφόσον συντρέχουν τεκμηριωμένοι λόγοι.
Επισυνάπτεται ο κατάλογος των αναθέσεων.

Ανακοίνωση Διπλωματικών Εργασιών

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ της Ρομποτικής ο κατάλογος των θεμάτων των Διπλωματικών Εργασιών που πρόκειται να ανατεθούν. Για περιλήψεις των θεμάτων οι φοιτητές μπορούν να κοιτάξουν στο ακόλουθο link
Σε κάθε θέμα Διπλωματικής Εργασίας αναφέρεται ο επιβλέπων καθηγητής.
Η διαδικασία ανάθεσης θεμάτων έχει ως εξής:
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις παρακολούθησης του Α και Β εξαμήνου σπουδών και έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για το Α και Β εξάμηνο, πρέπει να μεταβεί στη φόρμα Google και να επιλέξει με σειρά προτεραιότητας πέντε θέματα (και όχι λιγότερα) Διπλωματικής Εργασίας. Η επιλογή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την αποκλειστική προθεσμία 30-6-2021.
Στη συνέχεια, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ θα αποφασίσει για τις αναθέσεις και θα ενημερώσει τους φοιτητές.
Σε περίπτωση που εμφανιστούν διενέξεις στην επιλογή θεμάτων, θα επιλυθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ της Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος
Καθηγητής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Η πρόσκληση αυτή αφορά στον κύκλο λειτουργίας του προγράμματος που ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΠΜΣ στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (robotics.ihu.gr).
Το κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 26-5-2021: Μηχανική Μάθηση στη Ρομποτική και στην Εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (πανεπιστημιούπολη Σερρών) σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
“Μηχανική Μάθηση στη Ρομποτική και στην Εκπαίδευση”
που θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω του λογισμικού zoom, την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Στην ημερίδα θα γίνει σύντομη παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ρομποτική και θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στη Βιομηχανία και την έρευνα, καθώς και σύγχρονες προσπάθειες διδασκαλίας θεμάτων Μηχανικής Μάθησης στην Εκπαίδευση. Θα εισηγηθούν Καθηγητές, υποψήφιοι διδάκτορες και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην εικονική αίθουσα
https://bit.ly/3okOOPo

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και η αφίσα της ημερίδας

ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του ΠΜΣ Ρομποτικής, να κάνουν τις δηλώσεις των μαθημάτων που παρακολουθούν, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας. Οι δηλώσεις μαθημάτων θα παραμείνουν ανοικτές έως και 12-3-2021.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τρέχοντος Κύκλου του ΠΜΣ Ρομποτικής, ότι η έναρξη των μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου 2020-2021 θα γίνει τη Δευτέρα 15-2-2021, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (βλέπε Ωρολόγιο Πρόγραμμα).
Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω της διαδικτυακής Αίθουσας του ΠΜΣ Ρομποτικής. Η προσέλευση των φοιτητών είναι απαραίτητη.
Ο Διευθυντής του Προγράμματος
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής