ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Ρομποτική του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
*έντυπη αίτηση
* αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
* αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
* πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος
* δύο συστατικές επιστολές
*αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
*αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (εφόσον έχει εκπονηθεί)
*επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
*αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
*αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
Τα δικαιολογητικά που αφορούν την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου θα προσκομιστούν μετά την ανακοίνωση της σειράς κατάταξης, με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ή να αποσταλούν στη διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
(ΠΜΣ Ρομποτικής)
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες
Η προθεσμία για την κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 21-9-2018.Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 23210-49341 ή στο email: robotics@teicm.gr
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
 
Ιωάννης Καλόμοιρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Εγκρίθηκε η επανίδρυση του ΠΜΣ Ρομποτικής, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εγκρίθηκε η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και η δομή του προγράμματος παραμένουν τα ίδια, όπως ισχύουν και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι οικονομικά ασθενείς φοιτητές θα φοιτούν δωρεάν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν άλλες πληροφορίες ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα robotics.teicm.gr
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τους φακέλους τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της αποδελτίωσης και αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο της Αίτησης, που μπορούν να βρουν οι υποψήφιοι στην κατηγορία “χρήσιμα έντυπα” της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.
Για τον επόμενο Κύκλο λειτουργίας, οι θέσεις έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι και ευελπιστούμε να έχουμε την ευκαιρία να εγγράψουμε περισσότερους φοιτητές.
Τελευταία προθεσμία κατάθεσης των φακέλων είναι η Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου.
Διεύθυνση κατάθεσης φακέλων:
ΠΜΣ Ρομποτικής
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υπενθυμίζεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α Κύκλου του ΠΜΣ της Ρομποτικής ότι μέχρι τις 27-6-2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία επιλογής διπλωματικής εργασίας όπως περιγράφεται στο σύνδεσμο.

Επίσης παρατηρήθηκε ότι έχουν γίνει κάποιες αιτήσεις που δεν έχουν τα απαραίτητα στοιχεία όπως ον/μο και ΑΜ, παρακαλούμε όσους δεν έχουν κάνει ολοκληρωμένη αίτηση να την επαναλάβουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α Κύκλου του ΠΜΣ της Ρομποτικής ο κατάλογος των θεμάτων των Διπλωματικών Εργασιών που πρόκειται να ανατεθούν. Για περιλήψεις των θεμάτων οι φοιτητές μπορούν να κοιτάξουν στο ακόλουθο link.
Σε κάθε θέμα Διπλωματικής Εργασίας αναφέρεται ο επιβλέπων καθηγητής.
Η διαδικασία ανάθεσης θεμάτων έχει ως εξής:
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις παρακολούθησης του Α και Β εξαμήνου σπουδών πρέπει να μεταβεί στη φόρμα Google που βρίσκεται στον παρακάτω
και να επιλέξει με σειρά προτεραιότητας πέντε θέματα Διπλωματικής Εργασίας. Η επιλογή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι  την αποκλειστική προθεσμία 27-6-2018.
Στη συνέχεια, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ θα αποφασίσει για τις αναθέσεις και θα ενημερώσει τους φοιτητές.
Σε περίπτωση που εμφανιστούν διενέξεις στην επιλογή θεμάτων, θα επιλυθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ της Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

“Ανοιχτές Τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα στο χώρο της Ρομποτικής”

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την κατασκευή και εξομοίωση ρομποτικών συστημάτων ROS, Ανοιχτές Τεχνολογίες για τη Ρομποτική στην Εκπαίδευση και Επιχειρηματικές δράσεις στο χώρο της Ρομποτικής.

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Ημερίδας (link)

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ρομποτική, να συμπληρώσουν την διαδικτυακή αίτηση που μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (http://robotics.teicm.gr), στην κατηγορία “Υποψήφιοι Φοιτητές-Ηλεκτρονική Αίτηση“. Η τελευταία προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι η Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018. Σημειώνεται ότι η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν δεσμεύει τον φοιτητή για την παρακολούθηση του Προγράμματος, αλλά τον εντάσσει σε λίστα ηλεκτρονικών ενημερώσεων, σχετικά με το Πρόγραμμα. Εκτός από τη διαδικτυακή αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη φάκελο, που θα περιλαμβάνει όσα αναγράφονται στο Υπόμνημα της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τους αποφοίτους που γίνονται δεκτοί, οι ενδιαφερόμενοι ας ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, στην κατηγορία “Υποψήφιοι Φοιτητές-Πληροφορίες”.

Σέρρες, 12 Απριλίου 2018,

Εκ μέρους τη Συντονιστικής Επιτροπής,
Ο Διευθυντής του Προγράμματος
Ιωάννης Καλόμοιρος, Αναπλ. Καθηγητής

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ Ρ203 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Ρ203 να επισκεφθούν τη μερίδα του μαθήματος στη σελίδα e-learning του Ιδρύματος και να ενημερωθούν για το υποστηρικτικό υλικό που υπάρχει εκεί. Η βασική Εισαγωγή στη Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα Ρ203, οπότε όσοι φοιτητές αισθάνονται ότι έχουν σοβαρά κενά στο αντικείμενο αυτό, ας ασχοληθούν προπαρασκευαστικά με το αναρτημένο υλικό (ειδικότερα ας μελετηθούν οι παράγραφοι 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).
Το αναρτημένο υλικό είναι ενδεικτικό, οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν τα αντίστοιχα κεφάλαια από όποιο βοήθημα επιθυμούν (π.χ. από το κλασικό βιβλίο του Moris Mano, Ψηφιακή Σχεδίαση, που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη).
Ο εκπρόσωπος των φοιτητών θα ενημερώσει για το κλειδί εγγραφής στο μάθημα.
Ο διδάσκων
Ιωάννης Καλόμοιρος

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Ρ203

Για την έγκαιρη προετοιμασία για το μάθημα Ρ203, παρακαλώ να κάνετε τα παρακάτω υποχρεωτικά βήματα:
1. Επισκεφθείτε το site της εταιρίας Altera (www.altera.com) όπου μπορείτε να βρείτε στοιχεία για τα προϊόντα της εταιρίας. Ας σημειωθεί ότι η Altera ανήκει πλέον στην Intel.
1α. Στην εισαγωγική σελίδα επιλέξτε Learn More About FPGAs και καταφορτώστε το free book FPGAs for Dummies. Διαβάστε το για μια σύντομη εισαγωγή.
1β. Επίσης, στην αρχική σελίδα επισκεφθείτε το section FPGAS SHAPPING THE FUTURE και μεταβείτε στο See the Applications. Ενημερωθείτε για τις εφαρμογές που βρίσκουν τα
σύγχρονα συστήματα προγραμματιζόμενης λογικής.
1γ. Από το αρχικό μενού μεταβείτε στη σελίδα Products και στη συνέχεια All Products (κάτω αριστερά):
https://www.altera.com/products.html.
Ενημερωθείτε για τις οικογένειες των διατάξεων Προγραμματιζόμενης Λογικής της Intel.
1δ. Στη σελίδα products επισκεφθείτε τον τομέα Boards and Kits. Ενημερωθείτε για τα αναπτυξιακά kits της Ιntel/Αltera
2. Στην παραπάνω ιστοσελίδα της Altera επισκεφθείτε τη σελίδα καταφόρτωσης εργαλείων σχεδίασης (Design Tools). Θα καταφορτώσουμε τα εξής:
2Α. Το λογισμικό σχεδίασης και σύνθεσης Quartus Prime, Lite Edition v. 17.1:
http://dl.altera.com/?edition=lite
Μπορείτε να μην επιλέξετε υποστήριξη για τις διατάξεις Arria II και Max II, Max V. Τα υπόλοιπα θα σας φανούν χρήσιμα. Καταφορτώστε μαζί με το Quartus Prime και το Nios II EDS (επιλέξτε στο αντίστοιχο κουτάκι στη σελίδα καταφόρτωσης, καθώς και το λογισμικό ModelSim (includes Starter Edition) που θα το τσεκάρετε στην ίδια σελίδα. Τα λογισμικά αυτά είναι ελεύθερα. Mπορείτε να τα εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, ακολουθώντας μια ενιαία διαδικασία εγκατάστασης, που θα δημιουργήσει στα Προγράμματα έναν τομέα Intel FPGAs 17.1 Lite Edition. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έγινε κανονικά ανοίγοντας το Quartus Prime Lite Edition. Αν ρωτηθείτε αν θέλετε να προμηθευτείτε κάποια άδεια (license) μην το επιλέξετε. Απλά
εκτελέστε (Run) το Quartus.
2Β. Το λογισμικό σχεδίασης DSPBuilder. Διαβάστε προσεχτικά παρακάτω:

Β1. Το λογισμικό DSPBuilder προϋποθέτει ότι έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το MATLAB (64 bit, τουλάχιστο την έκδοση R2013b, βέλτιστο R2016b ή νεώτερο). Παρακαλώ εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας υποχρεωτικά μια τέτοια έκδοση του Matlab. Αν δεν διαθέτετε απευθυνθείτε σε μένα ή στον κ. Βολογιαννίδη. Ο DSPBuilder είναι βιβλιοθήκη του Simulink του Matlab.
Β2. Στο download Center της Altera μεταβείτε (αριστερά επάνω) Design Software->DSPBuilder for Intel FPGAs:
http://dl.altera.com/?product=dsp_builder#tabs-4
Θα εμφανιστεί το Add-On DSPBuilder τσεκαρισμένο. Καταφορτώστε το.
Στη συνέχεια εγκαταστήστε το. Προσοχή: ΠΡΕΠΕΙ να έχετε εγκαταστήσει πρώτα το Quartus Prime, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω. Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης θα ρωτηθείτε για το directory όπου έχετε εγκατεστημένο το Matlab. Δώστε τη διαδρομή όπου θα βρεί τον φάκελο bin (εκεί υπάρχει το executable του Matlab). Μην προσθέσετε το bin στη διαδρομή (το βρίσκει μόνος του).
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον DSPBuilder ανοίγοντας το Matlab ως εξής:
Όλα τα Προγράμματα-> Intel FPGA 17.1 Lite Edition -> DSPBuilder 17.1 -> DSPBuilder Start in Matlab (version).
Παρατηρήστε ότι ανάμεσα στις βιβλιοθήκες του Simulink υπάρχουν δύο DSP blocksets της Altera (Standard and Advanced). Οι βιβλιοθήκες αυτές δεν εμφανίζονται αν εκκινήσουμε το Matlab ανεξάρτητα, χωρίς να ακολουθήσουμε την παραπάνω διαδρομή.
Προσοχή: Ο DSPBuilder για να είναι πλήρως λειτουργικός χρειάζεται άδεια. Αν και η άδεια κοστίζει πολύ ακριβά, η Intel όταν είναι στις καλές της διαθέτει academic license (εμένα μου έδωσε free). Για το σκοπό αυτό:
Εγγραφείτε ως μέλη (members)
https://www.altera.com/support/training/university/members.html
Enrollment request: Δώστε τα στοιχεία σας με ακρίβεια και ειλικρίνεια
Ακολουθήστε τη συνήθη διαδικασία επικύρωσης μέσω email.
Kάντε License Request :
https://www.altera.com/support/training/university/members-licenses.html
Θα ζητήσετε stand alone PC και θα τσεκάρετε τον DSP Builder. Στο additional information αναφέρετε το Μεταπτυχιακό και το μάθημα και πείτε ότι άλλο νομίζετε ότι θα τους συγκινήσει. Δώστε site ΠΜΣ και στοιχεία μαθήματος, καθώς και site μαθήματος:

http://robotics.teicm.gr/lesson/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%89/

Θα σας περάσουν από χίλια κόσκινα και ΜΠΟΡΕΙ να σας κάνουν approve ένα license, μετά από κανα δύο μέρες. Θα σας στείλουν οδηγίες εγκατάστασης του License. Μελετήστε και ακολουθείστε τις με προσοχή μέσω του Self Service Licensing Center. Θα χρειαστεί να δώσετε το όνομα και το MAC Address του υπολογιστή όπου θα εγκαταστήσετε το license.
Μην δοκιμάσετε να τους εξαπατήσετε στo θέμα αυτό, θα χάσετε το χρόνο σας. Αν έχετε δυσκολίες τηλεφωνήστε μου. Δεν θα δώσω χρόνο στο μάθημα για αυτές τις διαδικασίες. Αν όλα τα παραπάνω έγιναν και λειτούργησαν κανονικά, έχετε ολοκληρώσει μια πολύ σημαντική διαδικασία και είστε ΣΧΕΔΟΝ έτοιμοι να ξεκινήσετε το μάθημα. Αν δεν μας δώσουν άδεια για τον DSP Builder, δεν πειράζει, θα το αντέξουμε.
Εδώ τελειώνει το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ μέρος της διαδικασίας. Τα παρακάτω είναι σημαντικά, αλλά όχι υποχρεωτικά.
3. Τώρα θα ρίξουμε μια ματιά στον μεγάλο ανταγωνιστή της Intel/Altera που είναι η εταιρία Xilinx. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://www.xilinx.com/
Περιηγηθείτε άφοβα και ακούραστα. Αν αντέχουν τα νεύρα σας (και έχετε ακόμη χώρο στον υπολογιστή σας) καταφορτώστε τα ελεύθερα εργαλεία σχεδίασης της Xilinx. Αυτό ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό. Να ξέρετε πάντως, ότι αν και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα είναι κυρίως της Altera, η Xilinx ΠΑΝΤΑ μας περιμένει στη γωνία. H παγκόσμια βιομηχανία ενσωματωμένων συστημάτων είναι χωρισμένη ανάμεσα στην Intel/Altera και στη Xilinx, με ορισμένους ακόμη παίκτες, όπως η MicroSim να διεκδικούν μερίδιο της αγοράς. Έτσι, λοιπόν, επισκεφθείτε το download Center της Xilinx:
https://www.xilinx.com/support/download.html
και καταφορτώστε το Vivado HLx 2017.4:WebPACK and Editions. Εννοείται ότι δεν αγοράζετε τίποτε, καταφορτώνετε μόνον ότι είναι FREE. Εγκαταστείστε τη suita.
4. Το παρακάτω σημείο αφορά στην αγορά μιας πλακέτας (board) για όσους θέλουν να ασκηθούν στο σπίτι. Η αγορά δεν είναι υποχρεωτική, με κανέναν τρόπο. Αν μπορείτε να αγοράσετε μια πλακέτα θα σας βοηθήσει σημαντικά, καθώς, δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες στο εργαστήριο για να πάρετε μαζί σας, όπως κάναμε με τον Arduino και με το RPi. Στο εργαστήριο έχουμε μερικές ογκώδεις πλακέτες παλιάς τεχνολογίας, που είναι αρκετές για να μάθουμε τα βασικά και λίγες πλακέτες νεώτερης τεχνολογίας, που είναι ακριβές και δεν μετακινούνται εκτός Ιδρύματος.
Οι παρακάτω πλακέτες μπορεί να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες:

https://www.altera.com/support/training/university/boards.html#de0_nano (τη βρίσκετε και στη GRobotronics και στη Mouser)
https://www.altera.com/support/training/university/boards.html#de10_lite
https://www.altera.com/support/training/university/boards.html#de0_cv
https://www.altera.com/support/training/university/boards.html#de0_nano_soc
Γενικά, προσέξτε να αγοράσετε από Ευρωπαίο προμηθευτή, για να μην πληρώσετε δασμούς στο τελωνείο. Αποφύγετε την αγορά απευθείας από την Altera. Δείτε για παράδειγμα:
https://www.mouser.it/ProductDetail/Terasic-Technologies/P0466-EDU?qs=sGAEpiMZZMuYaq4aOfOV%252bOIXY9SE%2f9%2f1KSUIa2%2fdQYM=
Αν χρειάζεστε συμβουλή για να διαλέξετε, κοιτάξτε την DE10-Lite της εταιρίας Terasic.
Προμηθευτής μπορεί να είναι η ιταλική Mouser:
https://www.mouser.it/ProductDetail/Terasic-Technologies/P0466-EDU?qs=sGAEpiMZZMuYaq4aOfOV%252bOIXY9SE%2f9%2f1KSUIa2%2fdQYM=5.
Τέλος, για πολύ ειδικούς χρήστες, μπορείτε να κοιτάξετε το προϊόν PYNQ-Z1 της Digilent:
https://store.digilentinc.com/pynq-z1- python-productivity- for-zynq/
Έχει τσιπάκι το Zynq της Xilinx και αντιπροσωπεύει την πιο προηγμένη τεχνολογία της αγοράς. Ο Mouser τη δίνει 250€. Προσπαθήστε να ζητήστε academic pricing από τη Digilent (65€). Μπορεί να πληρώσετε κάτι και στο τελωνείο. Προσοχή, χρειάζεται εργαλεία της Xilinx (Vivado), αλλά προγραμματίζεται και σε Python! Κοιτάξτε το Pynq Project:
http://www.pynq.io/

Εκμεταλλευτείτε τη βδομάδα που έρχεται, θα κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη!

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Γίνεται γνωστό στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο
του Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα

http://egram.teiser.gr/

από 20/02/2018 έως 06/03/2018

Αφού πρώτα ολοκληρώσετε τη δήλωση μαθημάτων, στη συνέχεια πρέπει να πατήσετε ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκειμένου η δήλωσή σας αυτή να κατοχυρωθεί και να αποσταλεί με επιτυχία στη Γραμματεία. Για να ελεγχθεί αν η δήλωση έχει αποσταλεί, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το σύστημα και να ξανασυνδεθείτε σε αυτό. Αν εμφανίζεται η δήλωσή σας, τότε έχει αποσταλεί. Διαφορετικά θα πρέπει να την ξανακάνετε.
Διορθώσεις των δηλώσεων θα γίνονται στο ίδιο διάστημα.

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Μεταφορά της εξέτασης για το μάθημα Ρ101

Η εξέταση του σχεδίου εργασίας των φοιτητών του ΠΜΣ στη Ρομποτική, για το μάθημα Ρ101-Ενσωματωμένα Συστήματα, μεταφέρεται την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, ώρα 16:00, κατόπιν αιτήματος των φοιτητών του Τμήματος.