ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ στη Ρομποτική καλεί με ιδιαίτερη χαρά τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους διδάσκοντες και τους παλιούς φοιτητές του ΠΜΣ, στην τελετή υποδοχής των φοιτητών του νέου Κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική.
Η τελετή υποδοχής θα λάβει χώρα στον 1ο όροφο του κτιρίου Μηχανικών Πληροφορικής, στο χώρο του Εργαστηρίου Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής, τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:30.
Μετά το καλωσόρισμα των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, θα δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για τα πρώτα βήματα και θα μοιραστούν οι φάκελοι του ΠΜΣ.
Τα μαθήματα θα αρχίσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα, την ίδια μέρα στις 16:00.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης για το νέο Κύκλο του ΠΜΣ Ρομποτικής, η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος ενέκρινε τον πίνακα των επιτυχόντων, όπως αυτός περιλαμβάνεται στο Πρακτικό που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση (link).
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΠΜΣ Ρομποτικής ότι μετά από παράκληση της Διοίκησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίστηκε η έναρξη των μαθημάτων όλων των Μεταπτυχιακών Τμημάτων να γίνει τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και όχι στις 8 Οκτωβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Η αναβολή έχει σκοπό να ολοκληρωθούν οι ενέργειες διαχείρισης που πρέπει να γίνουν από τη Διοίκηση πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Γίνεται γνωστό ότι καθώς συνεχίζεται το ενδιαφέρον από υποψήφιους φοιτητές για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο ΠΜΣ με τίτλο “Ρομποτική”, η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισε μικρή παράταση της προθεσμίας υποβολής, μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.
Καθώς συμπληρώνεται πλέον ο αριθμός των θέσεων, δεν θα δοθεί άλλη παράταση πέραν αυτής της νέας προθεσμίας.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ στη Ρομποτική
Ιωάννης Καλόμοιρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για θέματα απαλλαγής από δίδακτρα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπάρχει στο link.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Ρομποτική του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
*έντυπη αίτηση
* αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
* αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
* πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος
* δύο συστατικές επιστολές
*αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
*αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (εφόσον έχει εκπονηθεί)
*επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
*αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
*αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
Τα δικαιολογητικά που αφορούν την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου θα προσκομιστούν μετά την ανακοίνωση της σειράς κατάταξης, με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ή να αποσταλούν στη διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
(ΠΜΣ Ρομποτικής)
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες
Η προθεσμία για την κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 21-9-2018.Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 23210-49341 ή στο email: robotics@teicm.gr
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ρομποτικής
 
Ιωάννης Καλόμοιρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Εγκρίθηκε η επανίδρυση του ΠΜΣ Ρομποτικής, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εγκρίθηκε η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και η δομή του προγράμματος παραμένουν τα ίδια, όπως ισχύουν και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι οικονομικά ασθενείς φοιτητές θα φοιτούν δωρεάν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν άλλες πληροφορίες ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα robotics.teicm.gr
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τους φακέλους τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της αποδελτίωσης και αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο της Αίτησης, που μπορούν να βρουν οι υποψήφιοι στην κατηγορία “χρήσιμα έντυπα” της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.
Για τον επόμενο Κύκλο λειτουργίας, οι θέσεις έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι και ευελπιστούμε να έχουμε την ευκαιρία να εγγράψουμε περισσότερους φοιτητές.
Τελευταία προθεσμία κατάθεσης των φακέλων είναι η Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου.
Διεύθυνση κατάθεσης φακέλων:
ΠΜΣ Ρομποτικής
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υπενθυμίζεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α Κύκλου του ΠΜΣ της Ρομποτικής ότι μέχρι τις 27-6-2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία επιλογής διπλωματικής εργασίας όπως περιγράφεται στο σύνδεσμο.

Επίσης παρατηρήθηκε ότι έχουν γίνει κάποιες αιτήσεις που δεν έχουν τα απαραίτητα στοιχεία όπως ον/μο και ΑΜ, παρακαλούμε όσους δεν έχουν κάνει ολοκληρωμένη αίτηση να την επαναλάβουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α Κύκλου του ΠΜΣ της Ρομποτικής ο κατάλογος των θεμάτων των Διπλωματικών Εργασιών που πρόκειται να ανατεθούν. Για περιλήψεις των θεμάτων οι φοιτητές μπορούν να κοιτάξουν στο ακόλουθο link.
Σε κάθε θέμα Διπλωματικής Εργασίας αναφέρεται ο επιβλέπων καθηγητής.
Η διαδικασία ανάθεσης θεμάτων έχει ως εξής:
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις παρακολούθησης του Α και Β εξαμήνου σπουδών πρέπει να μεταβεί στη φόρμα Google που βρίσκεται στον παρακάτω
και να επιλέξει με σειρά προτεραιότητας πέντε θέματα Διπλωματικής Εργασίας. Η επιλογή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι  την αποκλειστική προθεσμία 27-6-2018.
Στη συνέχεια, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ θα αποφασίσει για τις αναθέσεις και θα ενημερώσει τους φοιτητές.
Σε περίπτωση που εμφανιστούν διενέξεις στην επιλογή θεμάτων, θα επιλυθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ της Ρομποτικής
Ιωάννης Καλόμοιρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

“Ανοιχτές Τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα στο χώρο της Ρομποτικής”

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την κατασκευή και εξομοίωση ρομποτικών συστημάτων ROS, Ανοιχτές Τεχνολογίες για τη Ρομποτική στην Εκπαίδευση και Επιχειρηματικές δράσεις στο χώρο της Ρομποτικής.

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Ημερίδας (link)