Αλλάξετε τη φωτογραφία εξωφύλλου σας
Αλλάξετε τη φωτογραφία εξωφύλλου σας
Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.

Ο Αναστάσιος Μπαλουκτσής γεννήθηκε στην Ελλάδα, στην πόλη των Σερρών, το 1955. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού το 1978 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο σπουδών και με τον υψηλότερο βαθμό αποφοίτησης μεταξύ των αντίστοιχων συμφοιτητών του (βαθμός 8/10). Το 1982 έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο είχε εγγραφεί στο β’ έτος μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων (βαθμός 7,61/10). Ταυτόχρονα με τις σπουδές στο Μαθηματικό Τμήμα, υπηρέτησε από το 1978 εώς το 1981 την στρατιωτική του θητεία, ως σμηνίτης στην Ελληνική αεροπορία. Το 1987 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με χαρακτηρισμό "άριστα"
Από το 1981 μέχρι και το 1988 εργαστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ασκώντας ταυτόχρονα και το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού. Από το 1988 εώς το 1990 εργάστηκε ως λέκτορας, όπου είχε εκλεγεί ομοφώνως, στο ως ανωτέρω Πανεπιστημιακό Τμήμα. Από το 1990 εώς σήμερα εργάστηκε και εργάζεται στα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ( πρώην Πληροφορικής και Επικοινωνιών ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, κατέχοντας τη θέση του Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στα παραπάνω Τμήματα ( Πανεπιστημίου και ΤΕΙ )
α) δίδαξε μαθήματα όπως: "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι", "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ", "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας", "Ενεργειακή Οικονομία", "Ηλεκτρικές Μετρήσεις", "Ηλεκτροτεχνία", "Ηλεκτρικές Μηχανές", "Ηλεκτρικά Κυκλώματα", "Ψηφιακά Κυκλώματα" και "Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου".
β) ασχολήθηκε με τη Διοίκηση του ΤΕΙ Σερρών (σήμερα ΤΕΙ κεντρικής Μακεδονίας), υπηρετώντας σε διάφορες διοικητικές θέσεις εκ των οποίων οι πιο σημαντικές ήταν οι θέσεις του διευθυντή της σχολής τεχνολογικών εφαρμογών (1995–1998), του αντιπροέδρου του ΤΕΙ, υπευθύνου της επιτροπής ερευνών και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και των ακαδημαϊκών υποθέσεων (2002- 2005) και του προέδρου του ΤΕΙ (1998 -2002). Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ως προέδρου, υπήρξε μέλος της τριμελούς γραμματείας των προέδρων των ΤΕΙ της χώρας, συντελώντας σημαντικά στη ένταξη των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση το 2001. Επίσης κατά την θητεία του ως προέδρου και αντιπροέδρου του ΤΕΙ άλλαξε ριζικά η ακαδημαϊκή κατάσταση και η κτιριακή υποδομή του ιδρύματος, καθιστώντας το ίδρυμα σε ένα από τα καλύτερα στη χώρα.
γ) διαθέτοντας από το 1978 την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού από από το ΤΕΕ, συμμετείχε σε τεχνικές επιτροπές ελέγχου και επιλογής μελετών για τα κτίρια διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, υπήρξε μέλος του τεχνικού συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών και συμμετείχε χωρίς καμία αμοιβή, ως μελετητής, στις μελέτες των νέων κτιρίων του ΤΕΙ.
δ) Συμμετείχε σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων μέσω της επιτροπής ερευνών και εκπαίδευσης, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος, είτε ως ερευνητής των κύριων ερευνητικών ομάδων

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του και το συγγραφικό του έργο εκτείνονται στα πεδία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ηλεκτρονικών ισχύος και της εφαρμογής μαθηματικών και προγραμματιστικών αλγορίθμων στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών σε έγκριτα διενθνή περιοδικά, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των καλυτέρων στον κόσμο, όπως για παράδειγμα «IEEE Transactions on Power Electronics, Impact factor 7,151”, «IEEE Transactions on Power Systems, Impact factor 5,68”, «IEEE Transactions on Industrial Electronics, Impact factor 7,168”, «Solar Energy, Impact factor 4,018” and «Renewable Energy, Impact factor 4,357”, καθώς επίσης και σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια. Η αναγνώριση της έρευνάς του αποδεικνύεται από τις 700 ετεροαναφορές στο επιστημονικό του έργο και το διεθνή συντελεστή Scopus h-index που είναι 13. Οι διευθύνσεις στο διαδίκτυο, όπου μπορεί κανείς να δεί μέρος των επιστημονικών εργασιών του και το Scopus h-index του είναι: https://scholar.google.gr/citations?user=HPocOMgAAAAJ&hl=el https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603360420
Κατά τη διαμονή του στις Σέρρες, παράλληλα με τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, συνεισέφερε στην τοπική κοινωνία του Νομού Σερρών, ως εκλεγμένος νομαρχιακός σύμβουλος, αντιπρόεδρος νομαρχιακού συμβουλίου και αντινομάρχης κατά το χρονικό διάστημα 2007 έως και το 2010.