Αλλάξετε τη φωτογραφία εξωφύλλου σας
Αλλάξετε τη φωτογραφία εξωφύλλου σας
Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.

Αρχιτεκτονική Η/Υ, Εξελικτική Υπολογιστική, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Εξελικτικό Υλικό, Υπολογιστική Ευφυΐα, Μηχανική Ευφυΐα, Προγραμματισμός Η/Υ, Αντικειμενοστραφής & Οπτικός Προγραμματισμός, Μικροεπεξεργαστές, Γλώσσες Μηχανής, Λειτουργικά Συστήματα, Βελτιστοποίηση με Περιορισμούς, Χρονοπρογραμματισμός, Ωρολόγια Προγράμματα.